Historie

I kølvandet på 70’ernes energikrise


Smakkebo-bebyggelsen er beliggende på et areal, der tidligere var en del af Borupgaard, der var en af de større gårde i området. Tidligere var Borupgaard ejet af førende Helsingør-familier – herunder borgmesterslægterne Leyels og Rosenvinge, søofficeren Tegner samt industrimagnaterne A. Hagemann og dennes svigersøn K.A. Hasselbach, hvilket afspejler sig i navnene på Fr. Leyels vej og de omkringliggende veje. Borupgaard er i dag et velkendt hotel & kursus/konferencecenter.

I 1960’erne blev dele af gården arealer solgt fra til bebyggelse og i 1970’erme blev en stor del udlagt til opførelse af parcelhuse. I 1983 besluttede Helsingør Byråd at sælge en del af det resterende areal til bebyggelse – først af 66 lejeboliger ved Hans Paaskes Vej (Klosterstenen) og dernæst dét, der i dag er Smakkebo med 55 andelsboliger fordelt på fire stikveje fra Fr. Leyels Vej’s højre side.

Byggeriet startede med første spadestik den 22. maj 1984, de første flyttede ind i december 1984 og sidste indflytning skete i februar 1985.

Boligerne blev udarbejdet som et projekt under OECD i kølvandet på 70’ernes energikrise og ved udarbejdelsen blev der indarbejdet en række energibesparende foranstaltninger med særlig effektiv isolering, ekstra tunge konstruktioner og større glasarealer orienteret mod syd for at udnytte solenergien så effektivt som muligt. Rulleskodder for natisolering, mekanisk ventilation og varmeindvinding samt solvandvarmer blev også tænkt ind. På daværende tidspunkt det første byggeri af sin art i Danmark.

Artikler

Nedenfor ses nogle avisartikler fra byggeriets start:

Første spadestik

Gengivelse af artikel fra Frederiksborg Amts Avis fra maj 1984

Artikel om varmeudgift

Gengivelse af artikel fra Frederiksborg Amts Avis fra 30. december 1984

Artikel om solvarme

Gengivelse af artikel fra
ukendt herkomst

Scroll to Top