Lørdag, december 03, 2022

smakkebo logo

Artikler

Artikler:  (Første spadestik)(Varmeudgift)(Solvarme)

Her er der nogle avisartikler fra byggeriets start:

Første spadestik:

Frederiksborg Amts Avis, maj 1984

Stor interesse for at bo i lav-energiboliger.

I går blev det første spadestik taget til andelsboligbebyggelsen Smakkebo.

På et storm-omsust hjørne på byggepladsen Frederik Leyels Vej/ Klostermosevej, flokkedes et lille hundrede mennesker i går formiddags.

smakkebo spadestik

Halvdelen af dem var kommende beboere i de 55 lavenergi-boliger på andelsbasis, som nu skal opføres. De var inviteret med til at overvære, at de første spadestik blev taget, og nu venter de blot utålmodigt på, at husene bliver færdige til indflytning.

Ved sammenkomsten på den kommende byggeplads talte Bolig- fonden SDS' direktør, Niels Jensen. Han fortalte at boligerne er gennemarbejdede med henblik på energibesparende foranstaltninger, og det har kunnet gøres som et forsøg under den internationale energi-agentur, der er en underafdeling af OECD.

Projektet har da også været genstand for ualmindelig stor opmærksomhed - bl.a. var der meget stor interesse for byggeriet, da det medvirkede på udstillingen Byggeri for Milliarder i Bella Centret.

Interessen for at få andel i de 55 boliger har også været meget stor, men da ventelisten rundede de 200 navne, besluttede Boligfonden at lukke for yderligere tilgang.

Det er en lokale arkitekt Jørgen Andersen, Snekkersten, der har tegnet lavenergi-boligerne i samarbejde med cand. scient. Ole Jørgensen og civilingeniør Peter Weise Petersen.
Totalentreprisen er lagt i hænderne på H. Hoffmann og sønner, men arbejdet skal nu udbydes i licitation, og her vil man indbyde lokale håndværkere.

De tre første spadestik blev foretaget af af ejendomsudvalgets formand, Børge Jensen af formanden for sparekassen SDS' tilsynsråd i Helsingør, politimester Børge Jensen, og en kommende beboer, murer Hans Wickmann, der flytter fra sin hidtidige bolig i Sletten. Og man må håbe, at der køres noget muld på, inden de nye beboere skal til at anlægge have, for de tre spade-førere havde deres største mas med at få spaden stukket i jorden.

Top (Varmeudgift) (Solvarme)

__________________________________________________________________________________________

Varmeudgift:

Frederiksborg Amts Avis d. 30. december 1984

Her er det ikke varmeudgiften der tynger.

Spændende nyt byggeri i Snekkersten. 55 prisbelønnede lav-energihuse er nu færdige. Det koster kun et par hundrede kr. om måneden at opvarme.

Nu er IEA-projektet i Snekkersten en realitet. IEA står for Det internationale Energiagentur, som driver energiforskning under OECD. Denne bebyggelse er en direkte følge af en arkitekt- konkurrence i Cannes i Frankrig. Huset som er tegnet af arkitekt Jørgen Andersen og cand. scient. Ove Jørgensen fra Danmarks Tekniske Højskole, har udført de energitekniske beregninger, og ideen har været at bringe varmeudgifterne så langt ned som muligt uden de store ekstra omkostninger.

Huset fik diplom på konkurrencen i Cannes, og derefter var det udstillet på Byggeri for milliarder i Bella-Center sidste år.

Dette gjorde interessen for at bese huset stor. SDS' boligfonden gik ind i projektet sammen med Andelsboligforeningen Smakkegård i Snekkersten. Der er i denne bebyggelse opført 55 huse, alle husene var solgt på forhånd, allerede på udstillingen Byggeri for Milliarder var der så stor forespørgsel efter husene, at man kunne have solgt dobbelt så mange.

En varme-udgift på 200 kr. om måneden kan man få ved at forsyne husene med solfangere, sydvendte facader, udvendige væksthuse, genindvinding af varmluft og høj-isolerede byggeelementer af stor volumen, Vinduerne mod nord skal være små.

Husene er opføre af beton med skalmur som en af facaderne, de øvrige facader er udført af en træbeklædning. Tagene er af bølgeeternit.

Foran alle køkkenerne har man bygget et væksthus, hvor der er direkte adgang til huset. Her kan man opholde sig og samtidig dyrke sine egne grøntsager og planter. Dette væksthus kan også opfattes som klimaskærm, hvor der aldrig vil være frostgrader. På husets sydfacade er der ydermere placeret en skråt stillet solfanger, som samler varme til det varme vand i en 180 liter vandbeholder. Hvis solen driller og ikke viser sig i nogen tid, er der opstillet en 40 liters vandbeholder med el-patron.

Ved siden af solfangeren er der endnu et skråtstillet vindue, som er forsynet med en elektrisk rulleskodde. Denne skodde vil sørge for skygge om sommeren og vil indgå som ekstra isolering om vinteren.

Resten af opvarmningen sker ved el-varme. Det er lidt kedeligt, eller rettere en stor skam, at man ikke har kunnet opføre husene uden brug af tilført energi udefra. Når man alligevel skulle have dispensation for at bruge el-varme, da området ligger i et naturgas- område, og da husene i hele deres opbygning rent energiforbrugs- mæssigt er geniale, skulle man have sat kronen på værket ved kun at have opsat brændeovn eller et fælles jordvarmeanlæg i stedet for el-varme.

Det kan nemlig lade sig gøre, vi har flere eksempler her i landet, blandt andet et smukt eksempel ved Aresøen i Ramløse bygget af Stan og Britt Bentel.

I huse som er så godt isoleret som disse, er det meget vigtigt at have en god ventilation. Denne ventilationsluft går imidlertid ikke til spilde, da den genindvindes gennem en varmeveksler. I de 15 huse, hvor der kun er to rum er der ingen solfanger. Der er 4 forskellige typer huse. Huse på 97 m2 med 4 rum, huse på 85 m2 med 3 rum, huse på 78 m2 med ligeledes 3 rum og så de før omtalte 2-rums på 62 m2.

Byggeriet startede den 22. maj 1984, og de sidste flytter ind den 15. februar 1985. det er entreprenørfirmaet Hoffmann og Sønner der har stået for hovedentreprisen.

Bebyggelsen har fået et fælleshus udført med samme energi- princip. Her vil der blive køkken, fællesfum og kamre til gæster.

Nu har man fokuseret på energien og ikke så meget på de mennesker, der skal bo der. Derfor er det positivt at se, at dette byggeri henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. her kommer til at bo helt unge nyetablerede og pensionister samt andre i alle aldre.

Dette er samtidig et eksempel på anvendt forskning. Der bliver forsket meget ved de højere læreanstalter, men der er i almindelighed meget langt ud til brugerne og produktionen, lad dette eksempel blive efterfulgt af andre, hvor som her,selve de energi- tekniske beregninger, og selve energi-projektet er finansieret af Energiministeriet.

Byggeriet vil blive fulgt op, beboerne vil få deres energiforbrug målt i en periode til brug for IEA's fremtidige forskningsarbejde.

Top (Første spadestik) (Solvarme)

__________________________________________________________________________________________


Solvarme:

Artikkel af ukendt herkomst.

Internationalt solvarme projekt.

 
Smakkebo solvarme1  Snekkersten-husenes sydfacade er udformet sådan, at solindfaldet udnyttes bedst muligt. Det har i øvrigt vist sig, at at de omfattende energisparende foranstaltninger i bebyggelsen ikke har medført nogen voldsom fordyrelse. 
I Snekkersten nord for København opføres for tiden en bebyggelse med 55 rækkehuse af forskellig størrelse. Dette projekt sammen med 27 andre diplom på den anden europæiske konkurrence om udnyttelse af solenergi i Cannes i 1982. De er konstrueret med en sydfacade der kan indrettes forskelligt.

Der kan f.eks. monteres dobbelte termoruder med udvendige skodder eller opsættes et selvcirkulerende solvarmesystem til varmt brugsvand. Sydfacadens glasareal er udformet sådan, at solindfaldet udnyttes bedst muligt.

Hvert enkelt rækkehus er forsynet med et lille ventilationsanlæg med varmegenindvinding, og der er under konstruktionen gjort ekstra meget for at sikre den fornødne tætning af klimaskærmen.

Smakkebo solvarme2På denne byggeplads i Snekkersten i Nordsjælland opføres 55 private andelsboliger som led i et internationalt solvarme-projkt.

 


Da projektet er led i det internationale energisamarbejde om solvarmeprojekter, vil der efter indflytningen i februar 1985 blive gennemført målinger af energiforbruget for at afprøve de EDB-beregninger, der er foretaget af det forventede energforbrug i projektet. Resultaterne af disse målinger ventes inden udgangen af 1986.

Top (Første spadestik) (Varmeudgift)

 

 

A/B Smakkebo . Fr. Leyels Vej 2 - 112 . 3070 Snekkersten